Krists Ēberliņš
Man, dzīvojot 21. gs., aizvien vairāk nākas domāt par to, uz kurieni es eju kā cilvēks, un kādas ir vērtības, ar kurām vēlos strādāt. Par pamata materiālu savam mākslas pētījumam esmu izvēlējies rietumu medus bites (latīniski: apis mellifera), kuras sniedz iespēju strādāt ar dzīvo dabu. Mākslas pētniecības projektā „Apis mellifera” aplūkoju bišu saimju pielāgošanos cilvēkam, kā bites ietekmē mobilo sakaru komunikācijas sistēmas. Attiecības starp dabu un tehnoloģijām, kā arī mākslas nozīmi diskusijas vešanā par tehno-ekoloģijas jautājumiem.

http://www.apismellifera.eberlins.lv/
http://www.eberlins.lv/
Jānis Jankevics
Darbs "Pagātnes putekļi" vizualizē atmiņas fragmentāro raksturu un cilvēka nespēju atcerēties vizuālas informācijas detaļas un sīkumus. Viens no autora iedvesmas avotiem bija citāts no franču režisora un multimediju mākslinieka Krisa Mārkera (Chris Marker) eksperimentālās filmas „Sunless” (1982) – „We do not remember, we rewrite memory much as history is rewritten” (Mēs neatceramies. Mēs pārrakstām atmiņas tāpat, kā tiek pārrakstīta vēsture).
Artis Kuprišs
Dažādu laika struktūru mijiedarbe skaņas organizācijā! Elektroniskās mūzikas kompoziciona kvadrilionisks noskaņojums!
Grūva metode - lauku metode.
Valters Grišāns
Maija Demitere
Dita Maļinovska
"SKAŅU VIETAS" ir skaņas mākslas projekts, kas aicina doties pastaigā. Skaņas pastaigā!
Tā ir fiziska līdzdalība ar mērķi (ie)klausīties.
Šīs pastaiga laikā ar klausītāju sarunāsies citas, klāt neesošas telpas. Katrai no tām ir sava pagātne, savi notikumi un atmiņas, ko tās glabā.
Izmantojot revenantās skaņas* metodes, ir izpētīta akustiskā vide vairs nefunkcionējošās rūpnīcās un pamestās ēkās. Skaņas pastaigā ir sadzirdamas skaņas no šīm vietām.

*Revenant izsaka tādu pētniecību vidē, kur klausītājs ar dzirdes palīdzību veido saikni ar telpu un tās atmiņām. Tā ir vietas noteikta (site-specific) izpēte, pielietojot lauka ierakstu un trokšņu mūzikā sastopamās metodes. http://skanuvietas.herokuapp.com/lv
http://koti.tamk.fi/~c2dmalin/wordpress/
Paula Vītola
Veltījums aktualitāti zaudējušam un vairāk nekā pusgadsimtu labi kalpojušam medijam.

http://paula.mplab.lv/piemineklis
Zelma Dumpe
Nosaukums: Arhīvs
Apraksts: Arhīvs ir personiska dabiskas izcelsmes objektu kolekcija. Tās apskatītājam ir iespējams apskatīt arhivētos objektus un iegūt vizuālo informāciju, kuras dēļ objekti ir ievākti.
Rihards Vītols
"Ir daudz neiedomājamas formas, kas mūs sagaida, ja mēs kā arhitekti sāktu domāt nevis par objektu dizainu, bet gan par procesu, lai radītu ..."
Michael Hansmeyer
Gatis Vaitovskis
„Teremīns kā performances instruments” ir instalācija par skaņas instrumenta un tā pielietojumu performances – skaņas mākslā. Abi priekšmeti teremīns un performance tiek savienoti savstarpējā simbiozē.
Dace Lea
"VIENALGA KAS"
Par tiem, kas neatrod sevi nevienā no pusēm. Par tiem, kuri nedalas pusēs. Par tiem, kas vienmēr guļ pa vidu. Arī par sevi.
Katrīne Rožukalne
Viss sākās ar interesi par diviem ļoti atšķirīgiem mūsdienu mākslas fenomeniem: ofisārts un ilgtspējīga māksla. Kā savienot divas tik atšķirīgas izdzīvošanas stratēģijas? Vai iespējams ofisa vidi izmantot kā platformu ilgtspējīgas mākslas praksei? Kā izmantot ofisa vidē pieejamos resursus, lai radītu KAUT KO, kas ne tikai sniedz dzīves prieku un patvērumu, bet būtu arī lietderīgs? Atbildes uz šiem jautājumiem tiek meklētas caur eksperimentiem, integrējot dārzu ofisa vidē. Instalācija "Slepens Ofisa dārzs" ir pirmais mēģinājums apvienot abus iepriekšminētos mākslas virzienus, nezaudējot būtiskus to raksturlielumus.

http://katrine.mplab.lv/officegardening.html

2013 © MPLAB