"SINTĒTISKĀ DABA" ir otrā izstāde izstāžu ciklā "SKLANDRAUSIS", kas aizsākās ar izstādi Liepājā.

Vārds "SKLANDRAUSIS" ir saliktenis no skland- un rausis. Rausis cēlies no darbības vārda raust – apbērt. Tas liecina, ka rauši tikuši cepti primitīvā veidā – ieraušot tos karstos pavarda pelnos vai saraustās krāsns oglēs. Sklanda ir sens vārds, cēlies no kuršu, tagadējo kurzemnieku, senču pirmvalodas un nozīmē "žoga kārts, zedeņu žogs", arī "nogāze, nokalne", šajā gadījumā – rauša izlocīto malu.

Jaunie mākslinieki, tāpat kā sklandrauši, nāk no Kurzemes. "SINTĒTISKĀ DABA" ir pirmā izstāde, kas organizēta ārpus Liepājas robežām, izaicinot gan pašus māksliniekus, gan plašāku auditoriju.

2013 © MPLAB